Hotline: 0888 00 6098

Nếp Thái

Chi tiết sản phẩm:

Đặc sản - Thái Lan
Thơm, Dẻo

Gạo từ thiện, liên hệ 0888 00 6098 để biết giá

Sản phẩm có liên quan