Hotline: 0888 00 6098

Nếp Bắc (2kg)

Chi tiết sản phẩm:

Đặc sản - Miền Bắc
Thơm, Dẻo

Giá: 57,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan