Hotline: 0888 00 6098

Nếp Sáp (2kg)

Chi tiết sản phẩm:

Đặc sản - Đồng Tháp
Thơm, Dẻo

24,500/kg

Giá: 49,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan