Hotline: 0888 00 6098

Tấm lài thơm (2kg)

Chi tiết sản phẩm:

Thơm, mềm

Giá chưa cập nhật

Gạo từ thiện, liên hệ 0888 00 6098 để biết giá

Sản phẩm có liên quan