Hotline: 0888 00 6098

Gạo hữu cơ thượng hạng 2kg

Chi tiết sản phẩm:

Tính chất Thơm, dẻo

49.000đ/kg 

Giá: 98,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan