Hotline: 0888 00 6098

Gạo Lài Miên (5kg)

Chi tiết sản phẩm:

KDM - CPC Fragrant
Hạt dài - Thơm, dẻo, dai, ngọt
30.000/kg

Giá: 150,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan