Hotline: 0888 00 6098

Gạo Cam Hồng (5kg)

Chi tiết sản phẩm:

CH - CPC Fragrant
Mềm, dai, thơm
31.000 VNĐ/Kg

Giá: 155,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan