Hotline: 0888 00 6098

Gạo Cam Hồng (2Kg)

Chi tiết sản phẩm:

Hạt dài - Thơm mềm dai

31.000/kg

Giá: 62,000 VNĐ

Sản phẩm có liên quan